Roury GRP

Společnost SUPERLIT vyrábí polyesterové roury vyztužené skelnými vlákny (GRP) a armatury v rozsahu průměrů od 300 do 2400 mm. Naše roury a armatury jsou výsledkem našeho výzkumu a vývoje s využitím pokročilé technologie vyvinuté během posledních desetiletí. Tato technologie propůjčuje výrobkům výjimečnou spolehlivost a dlouhou životnost.

Roury a armatury GRP SUPERLIT jsou určeny pro realizaci pozemních a nadzemních potrubních systémů pro přetlakovou nebo samospádovou přepravu splašků, mořské vody, agresivních chemikálií a pitné vody. Roury jsou pružným konstrukčním kompozitem. Roury a armatury se vyrábějí podle nepřísnějších kvalitativních standardů a jsou pozoruhodné svojí vysokou pevností, vynikající chemickou odolností a nízkou hmotností. Roury GRP SUPERLIT v těchto ohledem předčí všechny ostatní výrobky, a to vedlo k jejich širokému rozšíření v následujících oblastech:

 • Hlavní a vedlejší vedení pro systémy pitné vody
 • Roury pro kanalizační systémy. Hlavní a pomocné splaškové kolektory, přetlakové nebo samospádové
 • Roury pro systémy odpadní vody
 • Roury pro chladicí systémy elektráren (také pro mořskou vodu)
 • Roury pro podmořské systémy
 • Roury pro chemické provozy

Technologie

Výrobní technologie rour GRP SUPERLIT GRP zahrnuje program zabezpečování jakosti v souladu s požadavky normy ISO 9000. Program stanovuje řadu zkoušek, které se provádějí v průběhu výroby od surovin, přes výrobní fázi až k ucelené řadě zkoušek prováděných na dokončeném výrobku. Roury a armatury GRP SUPERLIT se vyrábějí podle amerických, tureckých a mezinárodních norem vypracovaných pro roury GRP určené k přetlakové nebo samospádové přepravě vody a splašků.

Pro roury GRP platí následující normy:

 • ISO 10467 : Roury GRP pro tlakové a netlakové potrubí a tvarovky pro kanalizační systémy
 • ISO 10639 : Roury GRP pro tlakové a netlakové rozvody vody
 • ASTM 3517 : Roury GRP určené k přepravě vody pod tlakem
 • ASTM 3262 : Roury GRP určené k přepravě odpadních vod pod tlakem
 • ASTM 3754 : Roury GRP určené k přepravě odpadních vod pod tlakem
 • AWWA C 950 : Roury GRP určené k přepravě vody pod tlakem
 • TS 4355 : Roury a armatury GRP
 • BS 5480 : Roury a armatury GRP
 • DIN 16869 : Roury a armatury GRP
 • ČSN EN 14 364: Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro kanalizační přípojky a stokové sítě- Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) – Specifikace pro trubky, tvarovky a spoje.

Délka jednotlivých kusů

Roury GRP SUPERLIT je možno vyrábět v libovolných délkách do 6 metrů u odstředivě litého procesu výroby a do 15 metrů u spojitě navíjeného procesu výroby.

Potrubní armatury

K dispozici jsou všechny typy armatur, jako například kolena, odbočky „Y“, odbočky „T“, přírubové konce, průměrové redukce a nátrubky. Tyto lze dodávat ve všech průměrech v souladu s mezinárodními normami.